Diderik Batens
Wetenschappelijke publikaties / Scientific publications

Deze pagina werd verplaatst naar / This page has moved to: http://users.ugent.be/~dbatens/biblio.pdf


Home

1. Boeken / Books [>] top


Als auteur / As author
1.1 Studies in the Logic of Induction and in the Logic of Explanation. Containing a New Theory of Meaning Relations. (Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit te Gent, vol. 161), Brugge, De Tempel, 1975 (310 pp.).
1.2 Logicaboek. Praktijk en theorie van het redeneren. Leuven-Apeldoorn, Garant, 1992 (174 pp.) (2e druk / 2nd ed.: 1993; 3e herziene en vermeerderde druk / 3rd reviewed and extended ed.: 1996; 4e herziene en vermeerderde druk / 4rd reviewed and extended ed.: 1999; 5e herziene en vermeerderde druk / 5th reviewed and extended ed.: 2002; 6e herziene en vermeerderde druk / 6th reviewed and extended ed.: 2004; 7e herziene en vermeerderde druk / 7nth reviewed and extended ed.: 2008).
1.3 Menselijke kennis. Pleidooi voor een bruikbare rationaliteit. Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 1992 (271 pp.) (2e herziene druk / 2nd reviewed ed.: 2004; 3e herziene druk / 3rd reviewed ed.: 2008).
1.4 [Antropinè Gnosè. Mia Ekklèsè gia mia Chrèsimè Ortologikotèta.] Crete University Press, 1996 (420 pp.); 2e druk: 2004; Griekse vertaling van 1.3 / Greek translation of 1.3.


Als redacteur / As editor [<] [>] top

1.5 Theory and Experiment. Dordrecht, Reidel Publ. Co, 1988 (met / with: J. P. Van Bendegem).
1.6 Leo Apostel. Tien filosofen getuigen. Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1996.
1.7 Frontiers of Paraconsistent Logic. Baldock, Research Studies Press, King’s College Publications, 2000 (co-editors: C. Mortenson, G. Priest, J.P. Van Bendegem).


2. Computerprogramma’s / Computer programs [<] [>] top


2.1 Logicaboek. Computerprogramma’s. Leuven/Apeldoorn, Garant, 1992 (1 × 3.5’; 2 × 5.25’). 2e uitgebreide uitgave / 2nd extended edition: 1994 (1 × 3.5’); etc.


3. Artikels in boeken en tijdschriften / Articles in books and journals


1968 [<] [>] top
3.1 “Some proposals for the solution of the Carnap-Popper discussion on ‘inductive logic’.” Studia Philosophica Gandensia 6, 1968, pp. 5-25.
3.2 “Inductieve logica. Een inleiding tot enkele basisproblemen.” Communicatie & Cognitie 3, 1969, pp. 128-154.
3.3 “Over de stand van zaken in de Carnapiaanse inductieve logica.” Communicatie & Cognitie 6, 1969, pp. 29-57.
3.4 “The paradoxes of confirmation.” Revue Internationale de Philosophie 95-96, 1971, pp. 101-118.
3.5 “Some objections to Keith Lehrer’s rule IR.” The British Journal for the Philosophy of Science 22, 1971, pp. 357-362.
3.6 “De rol van ontische factoren in de kennisverzameling.” Communication & Cognition 6, 1973, pp. 51-69.
3.7 “Nicholas Rescher’s coherence theory of truth.” Logique et Analyse 63-64, 1973, pp. 393-411.
3.8 “Rationality and Justification.” Philosophica 14, 1974, pp. 83-103.
3.9 “Deduction and contextual information.” Communication & Cognition 8, 1975, pp. 243-277.
3.10 “Some remarks on the relations between science and values.” Philosophica 17, 1976, pp. 13-46.
3.11 “Some contributions to the logic of action.” Communication & Cognition 9, 1976, pp. 347-376.
3.12 “Verisimilitude and meaning relations.” In M. De Mey et al. (eds.), CC77. International Workshop on the Cognitive Viewpoint. Gent, 1977, pp. 321-328.
3.13 “Outline of a theory of meaning: semantical and contextual.” Philosophica 19, 1977, pp. 137-154.
3.14 “Inductie.” In A. De Block et al (eds.), Standaard Encyclopedie voor Opvoeding en Onderwijs. Antwerpen, Standaard, 1977, p. 380.
3.15 “Inferentie.” ibid. pp. 382-383.
3.16 “Bijna alle -- veel -- weinig.” Contactgroepen Humane en Politieke Wetenschappen. 1977, NFWO, pp. 6-14.
3.17 “Rationality and ethical rationality.” Philosophica 22, 1978, pp. 23-45.
3.18 “An empirical investigation on scientific observation.” In W. Callebaut et al. (eds.), Theory of Knowledge and Science Policy. Gent, 1979, pp. 3-36 (met / with: L. Apostel et al.).

1980 [<] [>] top
3.19 “A completeness-proof method for extensions of the implicational fragment of the propositional calculus.” Notre Dame Journal of Formal Logic 21, 1980, pp. 509-517 [scan].
3.20 “Paraconsistent extensional propositional logics.” Logique et Analyse 90-91, 1980, pp. 195-234 [scan].
3.21 “Progress, rationality and the philosophy of science.” Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en het Vrije Denken 8-9, 1980-81, pp. 83-102.
3.22 “A bridge between two-valued and many-valued semantic systems: n-tuple semantics.” Proceedings of the 12th International Symposium on Multiple-Valued Logic. IEEE, Los Angeles, 1982, pp. 318-322.
3.23 “Russell’s set versus the universal set in paraconsistent set theory.” Logique et Analyse 98, 1982, pp. 121-133 (met / with: Ayda I. Arruda).
3.24 “Incommensurability is not a Threat to the Rationality of Science or to the Anti-Dogmatic Tradition.” Philosophica 32, 1984, pp. 117-132.

1985 [<] [>] top
3.25 “Meaning, acceptance and dialectics.” In J.C. Pitt (ed.), Change and Progress in Modern Science. Dordrecht, Reidel, 1985, pp. 333-360. [scan].
3.26 “Relevant derivability and classical derivability in Fitch-style and axiomatic formulations of relevant logics.” Logique et Analyse 109, 1985, pp. 21-31 (met / with: Jean Paul Van Bendegem).
3.27 “Dynamic dialectical logics as a tool to deal with and partly eliminate unexpected inconsistencies.” In J. Hintikka & F. Vandamme (eds.), The Logic of Discovery and the Logic of Discourse. New York, Plenum Press, 1985, pp. 263-271.
3.28 “Some remarks on the structural similarity between music and logic.” Communication & Cognition 19, 1986, pp. 135-151.
3.29 “Some remarks on the structural similarity between music and logic.” In L. Apostel, H. Sabbe & F. Vandamme (eds.), Reason, Emotion and Music. Towards a Common Structure for Arts, Sciences and Philosophies, Based on a Conceptual Framework for the Description of Music. Communication & Cognition, Gent, 1986, pp. 127-143.
3.30 “Static and dynamic paraconsistent logics and their use in expert systems.” CC-AI 3, 1986, pp. 33-50.
3.31 “Wetenschap en Vrijzinnige Waarden.” In De Specificiteit van Vrijzinnig Humanistische Waarden. (Studiereeks van het Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel nr.24), UPV, Brussel, 1986, pp.1-14.
3.32 “Dialectical dynamics within formal logics.” Logique et Analyse 114, 1986, pp. 161-173. [scan].
3.33 “Creativiteit in wetenschap en muziek.” In F.J. De Hen, A.-M. Riessauw & H. Sabbe, Liber Amicorum J.L. Broeckx. Gent, 1986, pp. 29-55.
3.34 “Rich relevant logics based on a simple type of semantics.” Logique et Analyse 116, 1986, pp. 437-457.
3.35 “Two semantically motivated enrichments of relevant logics.” In Jerzy Perzanowski (ed.), Essays in Philosophy and Logic. Kraków, Jagiellonian University Press, 1987, pp. 65-74.
3.36 “Nomological Implication.” Abstracts of the 8th International Conference on Logic, Methodology, and Philosophy of Science. Moscou, vol. 1, 1987, pp. 206-209.
3.37 “Action science and the reunification of the social sciences and epistemology.” Philosophica 40, 1987, pp. 109-134.
3.38 “Relevant implication and the weak deduction theorem.” Studia Logica XLVI, 1987, pp. 239-245.
3.39 “A contextual approach to meaning and knowledge.” In M. Gosselin & F. Demeyere (eds.), Science and Society. Brussels, Free University, 1987, 84-110.
3.40 “The structure of our knowledge system.” In F.Vandamme e.a. (eds.), Communication and Cognition. Applied Epistemology. Gent, C&C, 1987, p. 101.
3.41 “Kurt Gödel en de wetenschappelijke zekerheid.” In J. Kint (ed.), Nieuwe Visies in de Wetenschap. Leuven , Acco, 1988, pp. 43-66.
3.42 “Een pleidooi voor lokale consistentie.” In H. Berghs en W. Thys (eds.), Congresbundel Filosofiedag Antwerpen 1988. Filosofische Reeks, vol. 27, Delft, Eburon, 1989, pp. 41-46.
3.43 “Over de kloof tussen feit en norm, bekeken vanuit de hedendaagse wetenschapsfilosofie.” In H. Van den Enden (ed.), Dwarsdenken. Omtrent Jaap Kruithof. Antwerpen, EPO, 1989, pp. 165-177.
3.44 “Dynamic dialectical logics.” In Graham Priest, Richard Routley & Jean Norman (eds.), Paraconsistent Logic. Essays on the Inconsistent. München, Philosophia Verlag, 1989, pp.187-217 [scan].
3.45 “Leo Apostel on Dialectical Logic.” In F. Vandamme & R. Pinxten (eds.), The Philosophy of Leo Apostel, vol. 2: Descriptive and Critical Essays. Gent, Communication and Cognition, 1989, pp. 24-55.

1990 [<] [>] top
3.46 “Against global paraconsistency.” Studies in Soviet Thought 39, 1990, pp. 209-229 [scan].
3.47 “Paraconsistente en relevante logica’s.” Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap 32/2, 1991-92, pp. 53-59.
3.48 “Do we need a hierarchical model of science?” In John Earman (ed.), Inference, Explanation, and Other Frustrations. Essays in the Philosophy of Science. Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1991, pp. 199-215.
3.49 “Natural heuristics for proof construction. Part I: Classical propositional logic.” Logique et Analyse 127-128, 1989, pp. 337-363 (verschenen in / appeared 1992).
3.50 “Onze huidige kijk op ontdekking en creativiteit vereist een ‘contextuele’ kennistheoretische aanpak.” In B. Raymaekers (ed.) Gehelen en Fragmenten. De Vele Gezichten van de Filosofie. Leuven, Universitaire Pers, 1993, pp. 265-267.
3.51 “De inconsistentie-adaptieve logica DDL.” In W. van Dooren & T. Hoff (eds.) Aktueel Filosoferen. Delft, Eburon, 1993, pp. 39-45.
3.52 “The two-envelope paradox: the infinite case.” Analysis 54, 1994, pp. 46-49 (met / with: Paul Castel).
3.53 “Determinisme en indeterminisme.” In F. Verbeure & L. Apostel (eds.) Verwijdering of ontmoeting? Antwerpen, Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen / Kapellen, Pelckmans, 1994, pp. 183-202.
3.54 “Adaptieve logica’s: een aanzet om elkaar te begrijpen.” In J. P. Van Bendegem & G. Kornelis (eds.) Iedereen die niet denkt zoals ik, volge mij. Acta 16de Nederlands-Vlaamse Filosofiedag., Brussel, VUB-Pers, 1994, pp. 13-19.

1995 [<] [>] top
3.55 “Inconsistency-Adaptive Logics and the Foundation of Non-momotonic Logic.” 10th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Volume of Abstracts. Florence, 1995, pp. 119.
3.56 “In-world realism vs. reflective realism.” In Igor Douven en Leon Horsten (eds.) Realism in the Sciences. Leuven, Universitaire Pers, 1996, pp. 35-53 (met / with: J. Meheus).
3.57 “Inconsistency-Adaptive Logics and the Foundation of Non-Monotonic Logic.” Logique et Analyse 145, 1994, pp. 57-94 (appeared 1996). [scan].
3.58 “Een ontroerend intens streven naar kennis, naar beleving en naar de eenheid van beide.” In Diderik Batens (red.) Leo Apostel. Tien filosofen getuigen. Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1996, pp. 135-157.
3.59 “Functioning and teachings of adaptive logics.” In J. Van Benthem, F. H. Van Eemeren, R. Grootendorst en F. Veltman (eds.), Logic and Argumentation., Amsterdam, North-Holland, 1996, pp. 241-254 [scan].
3.60 “Inconsistencies and beyond. A logical-philosophical discussion.” Revue Internationale de Philosophie 200, 1997, pp. 257-271 [scan].
3.61 “Grondslagen van het vrijzinnig humanisme. Een kennistheoretisch pleidooi.” In Christian Van Kerckhove (ed.), Grondslagen Vrijzinnig Humanisme. Antwerpen, Humanistisch Vrijzinnige Dienst, 1997, pp. 75-104 (pdf).
3.62 “Over het (vermeende) conflict tussen godsgeloof en de wetenschappen.” Mores 42, 1997, pp. 401-415 (met / with Joke Meheus).
3.63 “Blocks. The clue to dynamic aspects of logic.” Logique et Analyse 150-151-152, 1995, pp. 285-328 (appeared 1997). [scan].
3.64 “De zin van Leo Apostels atheïstische religiositeit. Een kennistheoretisch commentaar.” Woord Vooraf tot Leo Apostel, Atheïstische Spiritualiteit. Brussel, VUBPress, 1998, pp. 9-21.
3.65 “Steering problem solving between Cliff Incoherence and Cliff Solitude.” Philosophica 58, 1996, pp. 153-187 (met / with Joke Meheus; appeared 1998). [scan].
3.66 “A dynamic semantics for inconsistency-adaptive logics.” Bulletin of the Section of Logic 27, 1998, pp. 15-18.
3.67 “Inconsistency-Adaptive Logics.” In Ewa Orłowska (ed.), Logic at Work. Essays dedicated to the memory of Helena Rasiowa. Heidelberg, New York, Springer, 1998, pp. 445-472 [scan].
3.68 “Dynamic semantics applied to inconsistency-adaptive logics.” In Logical Investigations 5, Moscow, ‘NUAKA’, 1998, pp. 74-85.
3.69 “Radicaal atheïsme.” In Christian Van Kerckhove (ed.), Wat met God? Antwerpen, Humanistisch Vrijzinnige Dienst, 1999, pp. 129-162 (pdf).
3.70 “Zero logic adding up to classical logic.” Logical Studies 2, 1999, 15 pp. (electronisch tijdschrift / electronic journal: http://www.logic.ru/LogStud/02/LS2.html).
3.71 “Leo Apostel’s world-views program in the perspective of his causal ontology. A critical appraisal.” (met / with Wim Christiaens). In Diederik Aerts, Hubert Van Belle, and Jan Van der Veken (eds.), Worldviews and the Problem of Synthesis. Dordrecht, Kluwer, 1999, pp. 51-70.
3.72 Paraconsistency and its relation to worldviews”; Foundations of Science 3, 1999, pp. 259-283 [scan].
3.73 “Embedding and interpolation for some paralogics. The propositional case.” Reports on Mathematical Logic 33, 1999, pp. 29-44 (met / with Kristof De Clercq & Natasha Kurtonina). [scan].

2000 [<] [>] top
3.74 “A survey of inconsistency-adaptive logics.” In D. Batens, C. Mortenson, G. Priest, J.p. Van Bendegem (eds.): Frontiers of Paraconsistent Logic. Baldock, Research Studies Press, King’s College Publications, 2000, pp. 49-73.
3.75 “A Tableau Method for Inconsistency-Adaptive Logics.” In Roy Dyckhoff (ed.), Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods. Lecture Notes in Artificial Intelligence Vol. 1847, Springer, 2000, pp. 127-142 (met / with: J. Meheus) [scan].
3.76 “Minimally abnormal models in some adaptive logics.” Synthese 125, 2000, pp. 5-18 [scan].
3.77 “Rich inconsistency-adaptive logics. The clash between heuristic efficiency and realistic reconstruction.” In François Beets and Éric Gillet (eds.), Logique en perspective. Mélanges offerts à Paul Gochet. Éditions OUSIA, 2000, pp. 513-543.
3.78 “The Adaptive Logic of Compatibility.” Studia Logica 66, 2000, pp. 327-348 (met / with: Joke Meheus) [scan].
3.79 “Over de zin van het leven en de zingevende functie van wereldbeelden.” Mores 226, 2001, pp. 41-63 (zipped)
3.80 “A Dynamic Characterization of the Pure Logic of Relevant Implication.” Journal of Philosophical Logic 30, 2001, pp. 267-280 [scan].
3.81 “On the Logic and Pragmatics of the Process of Explanation.” In Mika Kiikeri & Petri Ylikoski (eds.), Explanatory Connections. Electronic Essays Dedicated to Matti Sintonen. http://www.valt.helsinki.fi/kfil/matti/, 2001, 22 pp.
3.82 “Shortcuts and Dynamic Marking in the Tableau Method for Adaptive Logics.” Studia Logica 69, 2001, pp. 221-248 (met / with: Joke Meheus) [scan].
3.83 “Contextual problem solving and adaptive logics in creative processes.” Philosophica 64, 1999, pp. 7-31 (appeared 2001) [scan]
3.84 “A Universally Abnormality-Adaptive Logic.” Logical Investigations 8, 2001, Moscow, ``NAUKA´´, pp. 256-265 (appeared 2002).
3.85 “Towards the unification of inconsistency handling mechanisms.” Logic and Logical Philosophy 8, 2001, pp. 5-31 (appeared 2002) [scan].
3.86 “Linguistic and Ontological Measures for Comparing the Inconsistent Parts of Models” Logique et Analyse 165-166, 1999, pp. 5-33 (appeared 2002) [scan].
3.87 “On the Remarkable Correspondence between Paraconsistent Logics, Modal Logics, and Ambiguity Logics.” In Walter A. Carnielli, Marcelo E. Coniglio & Itala M. Loffredo D'Ottaviano (eds.) Paraconsistency. The Logical Way to the Inconsistent. New York / Basel, Marcel Dekker, 2002, pp. 275-293. [scan]
3.88 “In defence of a programme for handling inconsistencies.” In Joke Meheus (ed.), Inconsistencies in Science. Dordrecht, Kluwer, 2002, pp. 129-150.
3.89 “Direct Dynamic Proofs for the Rescher--Manor Consequence Relations: The Flat Case.” Journal of Applied Non-Classical Logics 12, 2002, pp. 63-84 (met / with: Timothy Vermeir). [scan]
3.90 “On the epistemological justification of pluralism and tolerance.” In Evandro Agazzi & Erik Weber (eds.), Philosophie et Tolérance. Philosophy and Tolerance. Actes des Entretiens de Rabat. I [= Philosophica 65], 2000, pp. 33-54 (appeared 2002).
3.91 “On a Partial Decision Method for Dynamic Proofs.” In Hendrik Decker, Jørgen Villadsen & Toshiharu Waragai (eds.), PCL 2002. Paraconsistent Computational Logic. (= Datalogiske Skrifter vol. 95) pp. 91-108. Also available as cs.LO/0207090 at http://arxiv.org/archive/cs/intro.html.
3.92 “Some Computational Aspects of Inconsistency-Adaptive Logics.” CLE e-Prints, 2002, Vol. 2(7), 15 pp. (reworked in 3.103)
3.93 “A General Characterization of Adaptive Logics.” Logique et Analyse 173-174-175, 2001, pp.  45-68 (appeared 2003) [scan].
3.94 “Pushing the Search Paths in the Proofs. A Study in Proof Heuristics.” Logique et Analyse 173-174-175, 2001, pp.  113-134 (appeared 2003) (met / with: Dagmar Provijn) [scan].
3.95 “On Classical Adaptive Logics of Induction.” Logique et Analyse 173-174-175, 2001, pp.  225-290 (appeared 2003). (met / with: Lieven Haesaert) [scan].
3.96 “Adaptieve Logica's. Een precieze benadering van vertrouwde maar door logici verwaarloosde redeneervormen.” Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 95, 2003, pp. 174-189.
3.97 “A Formal Approach to Problem Solving.” In Claudio Delrieux & Javier Legris (eds.), Computer Modeling of Scientific Reasoning. Universidad Nacional Del Sur, EDIUNS, Bahia Blanca, Argentinia, 2003, pp. 15--26.
3.98 “Criteria Causing Inconsistencies. General Gluts as Opposed to Negation Gluts.” Logic and Logical Philosophy 11/12, 2003, pp. 5-37. [scan]
3.99 “Some Adaptive Logics for Diagnosis.” Logic and Logical Philosophy 11/12, 2003, pp. 39-65. (met / with: Joke Meheus, Dagmar Provijn & Liza Verhoeven). [scan]
3.100 “Extending the Realm of Logic. The Adaptive-Logic Programme.” In Paul Weingartner (ed.), Alternative Logics. Do sciences need them? Springer, Berlin, Heidelberg, 2004, pp. 149-164. [scan]
3.101 “The Need for Adaptive Logics in Epistemology.” In Shahid Rahman, John Symons, Dov M. Gabbay & Jean Paul Van Bendegem (eds.), Logic, Epistemology, and the Unity of Science. Kluwer, Dordrecht, 2004, pp. 459-485. [scan]

2005 [<] [>] top
3.102 “A Strengthening of the Rescher--Manor Consequence Relations.” Logique et Analyse, 183-184, 2003, pp. 289-313 (Appeared 2005) [scan]
3.103 “A Procedural Criterion for Final Derivability in Inconsistency-Adaptive Logics.” Journal of Applied Logic 3, 2005, pp. 221-250. [scan]
3.104 The Theory of the Process of Explanation Generalized to Include the Inconsistent Case.Synthese 143, 2005, pp. 63-88.
3.105 “The Basic Inductive Schema, Inductive Truisms, and the Research-Guiding Capacities of the Logic of Inductive Generalization.” Logique et Analyse 185-188, 2004, pp.  53-84 (appeared 2005). (ps-zipped) (pdf).
3.106 “A Rich Paraconsistent Extension of Full Positive Logic.” (met / with: Kristof De Clercq) Logique et Analyse 185-188, 2004, pp.  227-257 (appeared 2005). (zipped) (pdf)
3.107 “On a Logic of Induction.” In Roberto Festa, Atocha Aliseda, and Jeanne Peijnenburg, editors, Confirmation, Empirical Progress, and Truth Approximation. Essays in Debate with Theo Kuipers. Vol. 1, volume 83 of Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, pp. 221—242. Rodopi, Amsterdam/New York, 2005. (Contains the uncorrected proofs. See 3.110.)
3.108 “A Formal Logic for Abductive Reasoning” (met / with Joke Meheus). Logic Journal of the IGPL, vol.14, 2006, pp. 221—236.
3.109 “A diagrammatic proof search procedure as part of a formal approach to problem solving”. In Lorenzo Magnani (ed.), Model Based Reasoning in Science and Engineering. Cognitive Science, Epistemology, Logic, volume 2 of Studies in Logic, pages 265—284. King's College Publications, London, 2006. (ps-zipped) (pdf).
3.110 “On a Logic of Induction.” L&PS -- Logic & Philosophy of Science (electronic journal), IV, 1, 2006, pp. 3–32 (corrected version of 3.106).
3.111 “Narrowing Down Suspicion in Inconsistent Premise Sets.” In Jacek Malinowski and Andrzej Pietruszczak, editors, Essays in Logic and Ontology, volume 91 of Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, pages 185—209. Rodopi, Amsterdam/New York, 2006. [scan].
3.112 “A Universal Logic Approach to Adaptive Logics.” Logica Universalis, vol.1, 2007, pp. 221—242.
3.113 “Content Guidance in Formal Problem Solving Processes.” In Olga Pombo and Alexander Gerner, editors, Abduction and the Process of Scientific Discovery, Centro de Filosofia das Ciências da U. de Lisboa, Lisboa, 2007, pp. 121—156 (ps-zipped) (pdf).
3.114 “Recent Results by the Inconsistency-Adaptive Labourers” (met / with Joke Meheus). . In Jean-Yves Béziau, Walter Carnielli, and Dov Gabbay, editors, Handbook of Paraconcistency, volume 9 of Studies in Logic: Logic and Cognitive Systems, College Publications, London, 2007, pp. 81—99.
3.115 “The Role of Logic in Philosophy of Science.” . In Stathis Psillos and Martin Curd, editors, The Routledge Companion to Philosophy of Science, Routledge, London and New York, 2008, pp. 47—57.
3.116 “On Possibilities and Thought Experiments.” . In Robert Almeder, editor, Rescher Studies. A Collection of Essays on the Philosophical Work of Nicholas Rescher, Ontos Verlag, Frankfurt, 2008, pp. 29—57.
3.117 “Graham Priest and Diderik Batens interview each other.” (met / with: Graham Priest) The Reasoner 2(8), 2008, pp. 2—4.
3.118 “Towards a Dialogic Interpretation of Dynamic Proofs.” In Cédric Dégremont, Laurent Keiff, and Helge Rückert, editors, Dialogues, Logics and Other Strange Things. Essays in Honour of Shahid Rahman, pp. 27–51. College Publications, London, 2009. (558 pp.) [scan].
3.119 “Yes Fellows, Most Human Reasoning is Complex.” (met / with Kristof De Clercq, Peter Verdée & Joke Meheus). Synthese, 116, 2009, pp. 113—131.
3.120 “On the Transparency of Defeasible Logics: Equivalent Premise Sets, Equivalence of Their Extensions, and Maximality of the Lower Limit.” (met / with Christian Straßer & Peter Verdée). Logique et Analyse, 207, 2009, pp. 281–304. (pdf).
3.121 “Adaptive Cn Logics.” In Walter A. Carnielli and Marcelo E. Coniglio and Loffredo D'Ottaviano, Itala M. (eds.), The Many Sides of Logic, Studies in Logic vol. 21, College Publications, London, 2009, pp. 27—45 (pdf).

2010 [<] [>] top
3.122 “Waar stoppen?” Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, vol.102, 2010, pp. 196–198.
3.123 “Logics for Qualitative Inductive Generalization.” Studia Logica, 97, 2011, pp. 61–80.
3.124 “Bedoelingen en principes. Een onverwachte relatie.” In Tom Claes (ed.), Door denken en doen. Essays bij het werk van Ronald Commers, Academia Press, Gent, 2012, pp. 93–106 (pdf).
3.125 “It might have been Classical Logic.” Logique et Analyse, 218, 2012, pp. 241–279 (pdf).
3.126 “New arguments for adaptive logics as unifying frame for the defeasible handling of inconsistency.” In Koji Tanaka, Francesco Berto, Edwin Mares, and Francesco Paoli (eds.), Paraconsistency: Logic and Applications, Springer, Dordrecht, 2013, pp. 101–122. (pdf).
3.127 “Propositional logic extended with a pedagogically useful relevant implication.” Logic and Logical Philosophy, 23, 2014, 245--276, DOI: 10.12775/LLP.2013.024. (pdf).
3.128 “The consistency of Peano Arithmetic. A defeasible perspective.” In Patrick Allo and Bart Van Kerkhove (eds.), Modestly Radical or Radically Modest. Festschrift for Jean Paul van Bendegem on the Occasion of His 60th Birthday, vol. 24 (sometimes 22) of Tributes, College Publications, London, 2014, pp. 11–59. (pdf).
3.129 “Adaptive Logics as a Necessary Tool for Relative Rationality. Including a Section on Logical Pluralism.” In Erik Weber, Dietlinde Wouters, and Joke Meheus, editors, Logic, Reasoning and Rationality, Springer, Dordrecht, 2014, pp. 1–25. (pdf).
3.130 “Two, Many, And Differently Many.” In Arnold Koslow and Arthur Buchsbaum (eds.), The Road to Universal Logic. Festschrift for the 50th Birthday of Jean-Yves Béziau Volume II, Studies in Universal Logic, Birkhäuser, Basel, 2015, pp. 213–242. (isbn 978-3-319-15368-1, 978-3-319-15367-4), doi:10.1007/978-3-319-15368-1 (pdf).
3.131 “Tutorial on inconsistency-adaptive logics.” In Jean-Yves Béziau and Mihir Chakraborty and Soma Dutta (eds.), New Directions in Paraconsistent Logic, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics vol. 152, pp. 3–38, 2015, Springer. (pdf).
3.132 “Some adaptive contributions to logics of formal inconsistency.” In Jean-Yves Béziau and Mihir Chakraborty and Soma Dutta (eds.), New Directions in Paraconsistent Logic, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics vol. 152, pp. 309–333, 2015, Springer. (pdf).
3.133 “Nice Embedding in Classical Logic.” Studia Logica, vol. 104, pp. 47–78, 2016 — doi:10.1007/s11225-015-9622-3, 2015 — (met / with Peter Verdée) (pdf).
3.134 “Spoiled for Choice?” Journal of Logic and Computation, in print. doi:10.1093/logcom/ext019, 1913. (pdf).


In druk of aangeboden / In print or presented for publication [<] [>] top

3.135 “The Demise of Rich Finitism. A Study in the Limitations of Paraconsistency.”
3.136 “Simplified Dynamic Proof Formats for Adaptive Logics.” (met / with: Kristof De Clercq en Guido Vanackere) (zipped)
3.137 “A Poor Person's Semantics for Modal Logics.” (zipped)
3.138 “Aspects of the Dynamics of Discussions and Logics Handling Them.” (ps-zipped) (pdf).
3.139 “A Paraconsistent Proof Procedure Based on Classical Logic.” (ps-zipped) (pdf).
3.140 “An Adaptive Characterization of Signed Systems for Paraconsistent Reasoning.” (met / with Joke Meheus & Dagmar Provijn) (ps-zipped) (pdf).
3.141 “Pleidooi voor een gematigd empirische kijk op logica.” (pdf).
3.142 “Induction.” In Sven Ove Hansson and Vincent F. Hendricks, Handbook of Formal Philosophy, Springer, forthcoming (met Rafał Urbaniak).
3.143 “Abduction Logics Illustrating Pitfalls Of Defeasible Methods.” (pdf).


4. Besprekingen / Reviews [<] [>] top


4.1 “Ter verdediging van een historisch gebonden rationaliteit. Kritische bespreking van P.K. Feyerabend, ‘Against method…’ (Minnesota Studies in the Philosophy of Science 4, 1970, pp. 17-130).” Communication & Cognition 4, 1971, pp. 127-134.
4.2 “Review of Hans Lenk, Pragmatische Philosophie (1975).” Grazer Philosophische Studien 4, 1977, pp. 123-142.
4.3 “Apostel’s theory of causality. Critical discussion of Leo Apostel, Matière et Forme. vol. I.” Philosophica 21, 1978, pp. 207-216 (met / with: P. Burghgraeve).
4.4 “Kritische bespreking van Theo A.F. Kuipers, Studies in Inductive Probability and Rational Expectation (1978).” Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 72, 1980, pp. 52-55.


5. Redactionele inleidingen, korte abstracts, varia / Introductions, short abstracts, etc. [<] [>] top


5.1 “Problems in rationality.” Philosophica 14, 1974, pp. 3-8 (met / with: H. Van den Enden).
5.2 “Problems on the role and status of logic with respect to theories.” Communication & Cognition 8, 1975, pp. 99-101.
5.3 “Introduction and survey of the contributions to this issue.” Philosophica 18, 1976, pp. 3-9.
5.4 “Editorial preface.” Philosophica 19, 1977, pp. 3-10 (thema van het volume: “The philosophical relevance of the concept of meaning”).
5.5 “Résumé de la discussion sur les contributions des professeurs Lefever et Thomas.” In M. Gosselin et al. (eds.), Communicatie tussen Wetenschapssystemen. Antwerpen, Kluwer, 1980, pp. 64-72.
5.6 “Summary of the discussion to the lectures by Professors Ronsmans and Degrande and a note on the relation beween mathematics and reality.” ibid. pp. 112-116.
5.7 “The relevance of theory-ladenness and incommensurability, and a survey of the contributions to this issue.” Philosophica 31, 1983, pp. 3-6.
5.8 “Editorial Preface.” Philosophica 32, 1984, pp. 3-6.
5.9 “Wetenschap, technologie en vooruitgang.” Jaycees Gent Info 1984-85, 9 pp.
5.10 “Kort verslag over twee studieverblijven.” Dialoog 1984, 1/1, pp. 27-30; ibid. 1985, 1/2, pp. 4-8.
5.11 “Vrijzinnig engagement en discriminatie.” Dialoog 1985, 2/1, pp. 43-47 (eveneens Het Vrije Woord 1985, 30 (december 85), pp. 3-4).
5.12 “Leo Apostel. Biografie. Omschrijving van zijn wetenschappelijke bijdrage.” Vijfjaarlijkse Prijzen 1981-1985. NFWO, 1986, pp. 12-26.
5.13 “Editorial Preface [to The Methodology of Action Science].” Philosophica 40, 1987, pp. 3-4.
5.14 “Editorial Note.” Logique et Analyse 116, 1987, pp. 389-390.
5.15 “Preface.” In D. Batens & J.P. Van Bendegem, Theory and Experiment. Reidel, 1988, pp. vii-x (met / with: J.P. Van Bendegem).
5.16 “Editorial Note.” Philosophica vol. 45, 1990, pp. 3-6.
5.17 “Aspecten van ontdekking en creativiteit.” abstract, In Gehelen en fragmenten. De vele gezichten van de filosofie. Leuven, 1992, p.59 (met / with: J. Meheus & E. Weber).
5.18 “Inconsistency-adaptive logics and the foundation of non-monotonic logic.” Abstracts of the Conference on Philosophical Logic -- Including a Workshop on Inconsistent Structures, Gent, 15-16 December 1994.
5.19 “In memoriam Leo Apostel.” Mores, 119, 1995, 143-144 (ook / also De Geus van Gent, 27/6, 1995, pp. 18-20).
5.20 “Bij de dood van Leo Apostel.” Filosofiemagazine, 4/8, 1995, pp. 36-37.
5.21 “Voorwoord” In Diderik Batens (ed.) Leo Apostel. Tien filosofen getuigen. Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1996, pp. 5-6.
5.22 “A survey of inconsistency-adaptive logics” Abstracts of the First World Congress on Paraconsistency, Gent (30 juli - 2 augustus 1997), pp. 51.
5.23 “Embedding PIL (positive logic plus excluded middle) and most sentential extensions of it in Classical Logic” Abstracts of the First World Congress on Paraconsistency, Gent (30 juli - 2 augustus 1997), pp. 52 (with / met Natasha Kurtonina).
5.24 “Introductory note.” Logique et Analyse 150-151-152 (Special Issue Dedicated to the Memory of Leo Apostel), 1995, pp. 109-110 (met / with: J.P. Van Bendegem; verschenen /appeared 1997).
5.25 “Towards the unification of inconsistency handling mechanisms.” Abstracts of the Stanislaw Jaskowski Memorial Symposium, Torun (15-18 juli 1998), pp. 48-49.
5.26 “Verantwoording” Natuurfilosofie. Voorbereidend werk voor een op de fysica gebaseerde ontologie. Brussel, VUBPress, 2000, pp. 37-42.
5.27 “Verantwoording” In Leo Apostel Oorsprong. Inleiding tot een metafysica van het ontstaan van mens, leven en heelal. Brussel, VUBPress, 2000, pp. 11-16.
5.28 “On the Remarkable Correspondence between Paraconsistent Logics, Modal Logics, and Ambiguity Logics.” Abstracts of the Second World Congress on Paraconsistency, Juquehy, São Sebastião, Brazil (08-12 May 2000), pp. 16.
5.29 “Editorial Preface” Logique et Analyse 161-162-163, 1998, pp. 3-4 (met / with: C. Mortensen, G. Priest & J.P. Van Bendegem; verschenen / appeared 2001).
5.30 “Generating Potential Explanations by Goal Directed Proofs” Abstracts of the International Congress on Causation and Explanation in Natural and Social Sciences Gent, 15-18 May 2002, pp. 36-37.
5.31 “Editorial Preface” Logique et Analyse 165-166, 1999, pp. 3-4 (met / with: J. Perzanowski & J.P. Van Bendegem; verschenen / appeared 2002).
5.32 “Editorial Preface” (to the Proceedings of the Fifth Flemish-Polish Logico-Philosophical Workshop = Logique et Analyse 173-174-175), 2001, pp. 3 (verschenen / appeared 2003).
5.33 “Editorial” (to A Paraconsistent Decagon = Journal of Applied Logic 3), 2005, pp. 1-5 (met / with: João Marcos and Walter Carnielli).
5.34 “Ten Geleide” bij Kristof De Clercq, Logica in communicatie (= Cahiers du Centre de Logique vol. 14) Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2005, pp. 11–18 (met Joke Meheus).
5.35 “Formal Problem Solving Processes. A Programme.”


6. Uitgave van Tijdschriftvolumes / Editorship of journal volumes [<] top


6.1 The Role and Status of Logic with respect to Theories. (= Communication & Cognition vol. 8/1), 1975.
6.2 Dimensions of Rationality. (= Philosophica vol. 14), 1974.
6.3 The Philosophical Relevance of the Concept of Meaning. 2 vol., (= Philosophica vol. 18, 19), 1976 en 1977.
6.4 Theory-Ladenness and Incommensurability. 2 vol. (= Philosophica vol. 31 en 32), 1983.
6.5 The Methodology of Action Science. (= Philosophica vol. 40), 1987.
6.6 Scientific Discovery. (= Philosophica vol. 45), 1990.
6.7 Special Issue Dedicated to the Memory of Leo Apostel. (= Logique et Analyse 150-151-152), 1995 (met / with: J.P. Van Bendegem; verschenen / appeared 1997).
6.8 A selection of Papers Presented at the First World Congress of Paraconsistency 1997 (= Logique et Analyse 161-162-163), 1998 (met / with: C. Mortensen, G. Priest & J.P. Van Bendegem; verschenen / appeared 2001).
6.9 Proceedings of the First Flemish-Polish Logico-Philosophical Workshop (= Logique et Analyse 165-166), 1999 (met / with: J. Perzanowski & J.P. Van Bendegem; verschenen / appeared 2002).
6.10 A Paraconsistent Decagon (= Journal of Applied Logic 3), 2005 (met / with: João Marcos and Walter Carnielli).


7. Werkdocumenten, rapporten, cursusteksten, vulgariserende publikaties / internal reports, lecture notes, vulgarizing publications
p.m.